Leider ist der Eintrag nur auf Niederländisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

De onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, een openbaring.

Bibliografie

Aerts Willem e.a., De binnenrestauratie van kruisbeuk en koor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, in Monumenten en Landschappen, 9, 1990, 5: 12–37

Aerts Willem e.a., De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, 1993

Aerts Willem, Neogotiek in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (18301850), in Neogotiek in België, Gent, 1994: 84–89

Baisier Claire, De biechtstoelen in de kathedraal van Antwerpen. Een samenwerking van Willem Ignatius Kerricx en Michiel van der Voort voor de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem (1713), in Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1998: 329–384

Baudouin Frans, De Kruisoprichting van Rubens in de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal van Antwerpen, Brussel, 1992

Becker Ulrich, Studien zum Flämischen Altarbau im 17. und 18. Jahrhundert, Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Kunsten, 52, 49, 1990: 68–72

Bekaert Geert, Landschap van kerken, Antwerpen-Leuven, 1987: 150–163

Bouwen aan bouwgeschiedenis. Recent onderzoek naar de bouwchronologie van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, tentoonstellingscat., 1994

Buyle Marjan, Veen hemel vol sterren. De conservering van een 15de-eeuwse gewelfschildering in de O.L.Vrouwekathedraal van Antwerpen, M&L Monumenten en Landschappen, 9, 1990, 1:12–24

Buyle Marjan, Vreemde creaturen in de Antwerpse kathedraal. De groteskenbeschildering van muren en gewelven van de Onze-Lieve-Vrouw-Lof-Kapel, M&L Monumenten en Landschappen, 27, 2008, 5

Buyle Marjan, Grotesken uit de Italiaanse renaissance. Onderzoek en restauratie van de muur- en gewelfschilderingen (1537) van de Onze-Lieve-Vrouw-Lof-Kapel in de Antwerpse kathedraal, in Relicta, 4, Brussel, 2009: 205–256

Freedberg David, The Life of Christ after the Passion (Corpus Rubenianum, 7), Antwerpen-New York, 1984: 31–39, 172–181

Corteel Jan, Vlaanderen en Antwerpen ontdekken na meer dan honderd jaar hun geheime ambassadeur in Japan en Korea: Een hond van Vlaanderen!, in Volkskunde, 94, 1993, 1: 46–56

De Bruyn Jean-Pierre, Bij de ontdekking van zijn graf in de Antwerpse kathedraal. Erasmus II Quellinus (1607–1678), in Antwerpen, 30, 1984, 4: 190–196

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Twee eeuwen restauratie, in Openbaar Kunstbezit Vlaanderen – themanummer, 2015

De Pooter Herman, De kruisafneming, 16121614. Een meesterwerk van Pieter Pauwel Rubens, 1985

De Pooter Herman, De preekstoel, Antwerpen, 1985

De Pooter Herman, Kijkend naar kunst in de Kathedraal, Wommelgem, 1983

De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen 1965–1983, 1984–1989 en 1989, (Bestendige deputatie van de Provincieraad van Antwerpen), Antwerpen, 1989

Donnet Fernand, Notice historique sur la Chapelle du Très Saint Sacrement en l’Eglise cathédrale d’Anvers, Brugge en Lille, 1887 (geresumeerd: Geschiedenis van de Venerabele Kapel van het Allerheiligste Sacrament in de Kathedraal te Antwerpen, 1978)

Donnet Fernand, Les abords de l’Eglise Notre-Dame à Anvers, Anvers, 1907

Evers Hans, Over de tekening ‘1514 die grosz kirch zo Anttorff’, in Antwerpen, 1975: 69–82

Ewing Dan, Marketing Art in Antwerp, 1460–1560: Our Lady’s Pand, in The Art Bulletin, bd. LXXII, 1990, 4: 558–583

Génard Pierre, Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. 1. Antwerpen – Cathedrale kerk, Antwerpen, 1856

Génard Pierre, De nieuwe glasramen der Hoofdkerk van Antwerpen. Het Koninklijk venster en het historisch glasraam van Antwerpen, Antwerpen, 1878

Génard Pierre, De herstelling van de buitenportalen der hoofdkerk van Antwerpen, Gent, 1897: 6–9

Goffin Georges, ‘De nieuwen choor’ van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk anno 1521–33.

Hypothetische rekonstruktie van de geplande kooruitbreiding met vergelijking van de gelijktijdige kerken te Antwerpen en in de Antwerpse Kempen, (lic. thesis KU Leuven), 1978

Gouden Jubileum gedenkboek ter gelegenheid van de viering van het 50 jaar heropgericht Knapenkoor van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen 1927–1928 1977–1978, Antwerpen, 1978

Grieten Stefaan, De 17de-eeuwse afwerking van de Antwerpse kathedraal. Nieuwe gegevens over Hans en Cornelis van Mildert en over Robrecht en Jan de Nole, in Jaarboek KMSKA, Antwerpen, 1993: 227–285

Haazen Jo, Rond de zingende toren, Antwerpen, 1979

Het nieuwe orgel van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen, 1993

Huvenne Paul, Rubens’ De hemelvaart van Maria in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, 1991

Huvenne Paul, De Kruisafneming van Rubens in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, 1993

Judson Richard, The Passion of Christ (Corpus Rubenianum, 6), Antwerpen–New York, 2000: 88–109, 162–177

Martin John, Rubens: The Antwerp Altarpieces. The Raising of the Cross and The Descent from the Cross, (Norton Critical Studies in Art History), New York, 1969

Minnebo Key, Een grafmonument van de hand van Peter Scheemaeckers, in Antwerpse Tijdinghen, 4, 1992: 133–135

Nieuwdorp Hans, Het 14de-eeuwse gebeeldhouwde retabel in de O.-L.-Vrouwekathedraal te Antwerpen, in Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 57, 1986, 1: 7–24

Op de Beeck Roland, De Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de kathedraal van Antwerpen, Antwerpen, 1978

Ouida (Marie-Louise de la Ramée), Een hond van Vlaanderen, Antwerpen, 1985

Pauwels Omer, Over de mogelijke beweegredenen bij de minder klassieke vormgeving van de Antwerpse Onze Lieve Vrouwekerk, in Antwerpen, 17, 1971: 149–167

Pauwels Omer, Het ‘Nieuw werck’ anno 1521 van de Antwerpse O.L.Vrouwekerk, in Antwerpen, 19, 1973: 30–43

Pauwels Omer, St.-Jacob, model voor ‘Nieuwwerck’ anno 1521 van het O.L.Vrouwe-hoogkoor te Antwerpen?, in Antwerpen, 19, 1973: 154–159

Pauwels Omer, Waarom geen triforium in de Antwerpse kathedraal?, in Antwerpen, 21, 1975: 101–108

Persoons Guido, De orgels en de organisten van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen van 1500 tot 1650, (Verhandelingen van de Koninklijke Academie WLSK van België. Klasse der Schone Kunsten, 43, 32), Brussel, 1981

Peter Paul Rubens’s Elevation of the Cross. Study, Examination and Treatment, in Bulletin Institut Royal du Patrimoine Artistique – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 24, 1992

Prims Floris, Gids van de O.L.Vrouwe Kerk te Antwerpen, Antwerpen, s.d. [1948]

Prims Floris, Antwerpiensia, 1–18, 1928–1948

Scharnier, periodiek informatieblad over de opgravingen en de restauratiewerken: kathedraal van Antwerpen, Antwerpen, 1–11, 1987–1991

Tax C. & Tax-Koolen A., Het verdwenen grafmonument van Franciscus Sonnius in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, Jaarboek KMSKA, Antwerpen, 1993: 203–229

Tralbaut Marc Edo, De Preekstoelen van Michiel Van Der Voort den Oude, in Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis, 10, 1944: 233–265

Van Brabant Jozef, Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen. Grootste gotische kerk der Nederlanden, Antwerpen, 1972

Van Brabant Jozef, Rampspoed en Restauratie. Bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting en restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, Antwerpen, 1974

Van Damme Jan & Aerts Willem, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen, 1993 (Openbaar Kunstbezit, 1994)

Van de Linde Koos, Het Schijvenorgel van de Kathedraal te Antwerpen, Antwerpen, 1988

Van den Nieuwenhuizen Jos, Gids voor de Kathedraal van Antwerpen, Antwerpen, 1957

Van de Velde Carl, Rubens’ Hemelvaart van Maria in de Kathedraal te Antwerpen, in Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1975: 245–277

Van Dienderen An & Volckaert Didier (red.), A Dog of Flanders. Een nooit geziene kijk op Vlaanderen, Tielt, 2010

Van Dijck, Linda, Architecturale en monumentale polychromie in hoogkoor en vieringtoren in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, in Monumenten en Landschappen, 12, 1993, 2:10–21

Van Gerwen Christine, Neogotische beeldhouwkunst, Antwerpen–Deventer, 1977

Van Langendonck Linda, Historisch onderzoek van muur- en gewelfschilderingen in koor en kruisbeuk, in Provincie Antwerpen, 1988: 1–55

Van Langendonck Linda, Gebeeldhouwde retabels in de Kathedraal van Antwerpen in Antwerpse retabels 15de-16de eeuw, (catalogus) 2, Essays, Antwerpen, 1993

Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal (catalogus), Antwerpen, 2009

Verdonck Jacques, Het timpaan van de hoofdingang van de Kathedraal van Antwerpen, in Antwerpse Tijdinghen, 1985: 9–14

Verhaegen Nicole, Iconografische inleiding, in Antwerpen, 8, 1962: 148–153

Vervaet Johan, Catalogus van de altaarstukken van gilden en ambachten uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen en bewaard in het Koninklijk Museum, Jaarboek KMSKA, Antwerpen, 1976: 197–202

Vroom Willem, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm, Antwerpen–Amsterdam, 1983