Leider ist der Eintrag nur auf Amerikanisches Englisch, Niederländisch und Französisch verfügbar. Der Inhalt wird in einer anderen verfügbaren Sprache angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

The Antwerp jesuit church, a revelation.

Bibliography

Archive

Droeshout, K., Annales de la Maison Professe d’Anvers (1562-1773), 6 dln., Archief van de Waalse Jezuïetenprovincie, Brussel (onuitgeven handschrift)

Droeshout, K., Annales du Collège d’Anvers (1575-1773), 6 dln., Archief van de Waalse Jezuïetenprovincie, Brussel (onuitgeven handschrift) (microfilm, Universiteit Antwerpen, Bibliotheek Humane en Sociale Wetenschappen)

Literature

Anders gekleed, anders gedragen. Drie Antwerpse kerken openen hun kleerkast (tent. cat.), Antwerpen, 2001: nrs. 31, 34

Antoon Van Dyck anders bekeken. Over ‘registers en contrefeytsels, tronies en copyen’, Antwerpen, 1999: 43-58

Baudouin, F., ‘François Aguilon sj, Peter Huyssens, Peter Paul Rubens, Sint-Carolus Borromeuskerk’, in Openbaar Kunstbezit, 9, 1971

Baudouin, F., Rubens en zijn eeuw, Antwerpen, 1972

Baudouin, F., ‘De toren van de Sint-Carolus-Borromeuskerk te Antwerpen’, in Academiae Analecta. Klasse der Schone

Kunsten, 44/3, 1983: 13-56

Begheyn, P., De jezuïeten. Een bewogen gemeenschap, Nijmegen, 1984

Bekaert G., Landschap der kerken. 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen, Antwerpen-Leuven, 1987: 178-190

Bouvaert, G., Klaegende-dicht over het onverwacht en schrickelijck verbranden totten gronde, van den overschoonen en vermaerden tempel Godts van het huys der professien van de Societeyt Jesu binnen Antwerpen, den 18 julii Door ’t sneL bLIXeM VIer gesChIet, Antwerpen, (1718)

Bouvaert, G., De nieuw opgeboude kercke der eerweerdige paters van de Societeyt Jesu, stichtelyk vergeleken by de heylighe stadt Jerusalem, door den h. apostel en evangelist Joannes gesien op het eylandt Patmos, WeDer geConsa Creert aen JesUs MaJesteIJT den sesden november, gesloten geweest sijnde Zedert het schrickelijck afbranden 18 julii 1718 1 jaer 3 maenden en 19 daeghen, Antwerpen, (1719)

Brigode, S., ‘Les projets de construction de l’église des jésuites à Anvers d’après les plans conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris’, in Bulletin de l’Institut  Historique Belge de Rome, 14, 1934: 157-174

Brouwers, L., Het Hof van Liere. Van patriciërswoning tot universitaire instelling te Antwerpen 1516-1975, Antwerpen, 1976

Brouwers, L., Carolus Scribani sj, 1561-1629: een groot man van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, Antwerpen, 1961

De jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1542-1773), (tent. cat.), Brussel, 1991

De Jonge, K., De Vos, A. en Snaet, J. (eds.), Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw, (Symbolae, r. B, dl. 15) Leuven, 2000

Diddens, H., Het jezuïetencollege te  Antwerpen, Schoten, 1956

Huybrechs, F., Kunst in Sint-Caroluskerk te Antwerpen, Antwerpen, 1974

Huybrechs, F., Over de geschiedenis van Sint-Carolusparochie te Antwerpen 1773-1803-1980, Antwerpen, 1980

Lombaerde, P. (ed.), Innovation and Experience in the Early Baroque in the Southern Netherlands. The Case of the Jesuit Church in Antwerp (Architectura Moderna, 6), Turnhout, 2008

Mannaerts, R., ‘Het sodaliteitsgebouw en zijn decoratie (1623-1773)’, in De Nottebohmzaal. Boek en mecenaat (Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 34–36), Antwerpen, 1993: 63–81

Martin, J.R., The Ceiling Paintings for the Jesuit Church in Antwerpen, (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, 1), Brussel, 1968

Mertens, J., De gildebroeders van Sint Hubertusgilde te Antwerpen en Sint Carolus Borromeuskerk, Antwerpen, 1961

Peeters, F., Une visite à l’église Saint-Charles d’Anvers, Antwerpen, 1924

Peeters, F., Notre-Dame de Grâce et les anciens jésuites d’Anvers, Antwerpen, 1940

Prims, F., De kunst- en kunstenaarskerk Sint Carolus Borromeus te Antwerpen, Antwerpen, 1947

Thijs, A., De jezuïeten en het katholieke herstel te Antwerpen na 1585, (tent. cat.), Antwerpen, 1985

Thijs, A., ‘Leven in en rond de “ Sodaliteit” te Antwerpen: sedert eeuwen een tijdspiegel’, in De Nottebohmzaal. Boek en mecenaat (Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 34-36), Antwerpen, 1993: 13-27

Tijs, R., Antwerpen. Cultuurhistorische synthese van een kunststad, Gent, 1991: 75-79

Trnek, R., Peter Paul Rubens, (tentoon.cat.), Brussel, 2002: 106-111

Van Goethem, H. (ed.), Antwerpen en de jezuïeten 1562–2002, Antwerpen, 2002

Van Herck, CH., ‘De Antwerpse barok biechtstoelen’, in Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen, 27, 1953-1954: 18-19, 71-82

Van Herck, CH. en Jansen, Ad., ‘Archief in beeld. dl.2, Inventaris van de tekeningen bewaard op het archief van de S. Caroluskerk te Antwerpen’, in Tijdschrift voor geschiedenis en folklore, 11, 1948: 45-91

Windey, G., Tentoonstelling bij het jubeljaar van Xaverius (brochure), Antwerpen-Borgerhout, 2002

Ziggelaar, A., ‘François de Aguilón sj (1567-1617). Scientist and architect’, in Bibliotheca Instituti Historici S.I., 44, Rome, 1983