Leider ist der Eintrag nur auf Niederländisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Sint-Paulus, de Antwerpse dominicanenkerk, een openbaring.

Bibliografie

Baisier Claire, Antoon van Dijck, de Kruisdraging, Sint-Pauluskerk in Antoon van Dijck, anders bekeken, tentoonstellingscat., Antwerpen, 1999: 63-66 met afbn.

Baisier Claire, De documentaire waarde van de Kerkinterieurs van de Antwerpse School in de Spaanse Tijd (1585-1713), (doctoraatsverhandeling KU-Leuven), 2008: 179-199

Baudouin Frans, P.P. Rubens “De Geseling”. Album “Meesterwerken der Religieuze Muziek, Antwerpen, 1969

Baudouin Frans, De brand van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen in 1968 en de “goedbedoelde evacuatie van de kunstwerken”  Antwerpen, (heruitg.), 1988

Beschryvinge der bezonderste werken van de schilder-konste, ende beeldhouwerye, nu ter tyd zynde in de Kerken, Kloosters, ende openbaere plaetsen der Stad Antwerpen, Antwerpen, Gerardus Berbie, 1765: 73-80

Bogaerts A. M. o.p., De Professielijsten van het predikherenklooster te Antwerpen (1586-1796), in Bijdrage tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant, jg. 49, 1966, nrs. 1-2

Bogaerts A. M. o.p., Repertorium der dominikanen in de Nederlanden, dl. 1, Antwerpen-Lier, in Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de  Nederlanden, XIX, Leuven, 1981

Bogaerts A. M., Rondom de Calvarieberg van de Sint Pauluskerk te Antwerpen, 1984

Bouwen door de eeuwen heen stad Antwerpen, 3nb, Gent, 1979, XII: 474-476

De Coo Jozef, De Kalvarieberg van de Sint-Pauluskerk, (Maerlantbibliotheek, 11), 1943

De Coo Jozef, Een wondere kerk in Antwerpen, 4, Antwerpen, 1958

De Coo Jozef, De ontraadseling van Barok-sculptuur in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen in Jaarboek KMSKA, Antwerpen, 1965: 223-242

De Jonghe Bernardus, Belgium Dominicanum, Gent, 1719 Online

De Wit Jacobus en de Bosschere Jean, De kerken van Antwerpen, Antwerpen, 1910: 53-59

Dodson George, 7 october 1571. De zeeslag van Lepanto, Antwerpen, 1959

Duverger Erik, Arnout Vinckenborgh, een weinig bekend schilder te Antwerpen uit het begin van de XVIIe eeuw  in Jaarboek KMSKA, 1979: 233-246

Génard Pierre, Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie AntwerpenArrondissement Antwerpen, dl. 5, Antwerpen, 1873: 1-189

Gepts Gilberte, Guillielmus Kerricx in Gentse Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis, 13, 1951: 61-125

Gepts Gilberte, Guillielmus Ignatius Kerricx in Gentse Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis, 14, 1953: 253-338

Goovaerts Al., Notice historique sur un tableau de Michel-Angelo da Caravaggio (Anvers-Vienne), Anvers, 1873 Online

Jaarboek Cornelis Floris, 1981: 106-111 (restauratie poort Sint-Paulusstraat)

Janssen Adolf, Het O.-L.-Vrouwealtaar in de Sint-Pauluskerk, 1941

Janssen Adolf, Het kerkelijk meubilair van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, Vereniging van de Oudheidkundige en Geschiedkundige Kringen van België, Antwerpen, 1947

Janssen Adolf en Van Herck Charles, Kerkelijke kunstschatten, Antwerpen, 1948

Janssen Adolf, Het altaar der zoeten naam Jezus in St.-Pauluskerk, 1940

Janssens Aloïs, Cultus Venerabilis, Antwerpen, 1973

Janssens Aloïs, art. De toren, ca. 1977

Janssens Aloïs, Een barokjuweel in een gotisch schrijn, Antwerpen, 1965

Janssens Aloïs en Dodson George, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, 1971

Janssens Aloïs, Sint-Pauluskerk Antwerpen, 1977

Knipping B., De iconografie van de contra-reformatie in de Nederlanden, 1939

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten-Antwerpen. Catalogus Schilderkunst. Oude Meesters, Antwerpen, 1988

Le grand Théâtre Sacré du Duché de Brabant, 4 dln. in 3 bdn., Den Haag, 1734

Leurs Stan, Geschiedenis der bouwkunst in Vlaanderen van de Xe tot het einde der XVIIIe eeuw, Antwerpen, 1946: 23-24

M.M., art. 181-184 Ontwerpschetsen voor de beelden van de 12 apostelen in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, in Beeldhouwkunst eeuw Rubens, (ttst. cat.), Brussel, 1977

Mannaerts Rudi, Sint-Pauluskerk, Antwerpen, 2008

Maria de Victoria, Koninginne des Alderh. Roose-krans, … , Brugge, [1771] Online

Museur Marie-France, Les douze apôtres de l’église Saint-Paul à Anvers de Michiel van der Voort (licentiaatsthesis), 1974

Bungeneers Joke, Peters Sander, Steenmeijer Rutger, Van Damme Jan, Van Dyck Linda en Veeckman Johan, De restauratie van het monumentale poortgebouw Veemarkt-hoek Zwartzusterstraat, te Antwerpen in Monumenten en Landschappen, 10, 1991, nr.1: 41-59

Museum voor Schone Kunsten Gent, Catalogus, 2011

Paepen Bart, Otten Martin en Mannaerts Rudi, Godsspraak. De twaalf kleine profeten, Antwerpen, 2007

Persoons Guido, Sebastiaen De Neve’s communiebank uit 1655-1657 in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, 1981

Piot Charles, Rapport à Mr. Le Ministre de l’Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815, 1883

Prims Floris, De grote lijnen van de geschiedenis van de Sint-Pauluskerk, 1947

Prohaska Wolfgang, Untersuchungen zur “Rosenkranzmadonna” Caravaggios, in Kunsthistorische Sammlungen in Wien, Jaarboek 1980: 111-117

Robbroeckx Mark, De 15 rozenkransschilderijen van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, 1972

Rombouts en Van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde, 1872 Online

Rutten A. M., Gedenkboekje bij het 25-jarig bestaan der Dominikaansche kloostergemeente te Antwerpen 1905-1930, Antwerpen, 1930

Sanderus Antonius, Chorographia Sacrae Brabantiae, Brussel, 1659 Online

Scheelen Paul, Beelden spreken. ‘Paulus in Sint-Paulus’, tent.cat., s.l., s.d. [2009]

Schlugleit D., De Antwerpse goud- en zilversmeden in het Corporatief Stelsel, 1969

Sint-Paulus-Info, 1982-2009, nrs. 1-72

Sirjacobs Ray, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2001 (2de herw. uitg.)

Sirjacobs Ray, Rubens en de Mysteries van de Rozenkrans, Antwerpen, 2004

Sirjacobs Raymond, Sint-Pauluskerk en schatkamer. Vijftig hoogtepunten, Antwerpen, 2008

Tralbaut M. E., Michiel van der Voort de Oude, 1949

Van Den Wyngaert Fons, Epitafen familie Emtinck. Sint-Pauluskerk Antwerpen, privé uitg., 2010

Van Den Wyngaert, Alfons, Magdalena van Wissekercke, weldoenster van het schilderij “De geboorte van Christus door Cornelis de Vos” in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, privé uitg., 2012

Van Herck Charles, De Antwerpse Barok Biechtstoelen, 1953

Van Hout Nico, Schilderkunstige kanttekeningen bij de Rozenkransreeks in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen in Munuscula Amicorum, Contributions on Rubens and his colleagues in honour of Hans Vlieghe, (Pictura nova, dl. 10), Turnhout, 2006: 443-475

Vanhove, Gilbert, Max Elskamp. “De Sint-Paulusstraat’ en “De Calvarie”, (eigen beheer), 2006

Verstappen J., Moord en brand over Antwerpen, Antwerpen, 1986: 98-106

Vlieghe Hans, Artus of Antoni De Bruyn? in Jaarboek KMSKA, 1969

Vlieghe Hans, Het verslag over de toestand van de in 1815 uit Frankrijk naar Antwerpen teruggekeerde schilderijen, in Jaarboek KMSKA, 1971

Wuyts Leo, De vijftien schilderijen van de Rozenkrans. Album ‘Meesterwerken der Religieuze Muziek’, Antwerpen, 1969

Zajadacz-Hastenrath Salome, Das Beichtgestühl der Antwerpener St.-Pauluskirche, 1970

Einde