TOPA-aanbod voor scholen

De doelstelling van Toerismepastoraal Antwerpen vzw (ToPA) is duidelijk:

‘de toeristische ontsluiting van de kerken en het religieus erfgoed in het bisdom Antwerpen’.

Die ontsluiting wensen wij ook waar te maken naar de jeugd toe.

Daartoe biedt ToPA in de kathedraal aangepaste educatieve rondleidingen aan voor scholen.

Scholen kunnen uiteraard ook kiezen voor een van de “algemene” rondleidingen.

Maar onderstaand aanbod speelt in zowel op de leefwereld van de jeugd als op het leerplan in Vlaanderen.

Didactische rondleiding in de Antwerpse kathedraal
Didactische rondleiding in de Antwerpse kathedraal
Didactische rondleiding in de Antwerpse kathedraal

Aanbod voor het Basisonderwijs
in de OLV-Kathedraal

Prijs: gratis
Gids: € 85,00 (max. 20 leerlingen)
Reservatie: 3 weken op voorhand via
info@dekathedraal.be
of +32 (0)3 213 99 51

Het fotoboek van het Kerstekindje

(voor het  3de tot en met het 6de leerjaar)

25 december is mijn verjaardag!
Negen maanden geleden bracht een engel de goede boodschap aan Maria, mijn mama.
Herders en koningen zijn Mij al komen bezoeken.
Komen jullie ook eens langs?

Allemaal beestjes

(3de en 4de leerjaar)

In de kathedraal is het alle dagen dierendag, want hondjes vind je hier overal.
Maar op 4 oktober wanneer de heilige Franciscus verjaart in de hemel is het pas echt feest.
Wie vindt de boze wolf, de fladderende duif of het knorrende varken?

De kathedraal, een heel speciaal huis

(3de en 4de leerjaar)

 Wie is er allemaal thuis in de kathedraal?  De bisschop, de koster, de zangertjes …
Wat doen al die mensen in de kerk?
Kruipen jullie eens mee in de huid van de mensen die je in de kathedraal kan ontmoeten?

Verhalen van alle tijden

(5de en  6de leerjaar)

Er was eens … het Goddelijk Kindje,
en de twaalfjarige jongen tussen de geleerde mannen,
en de vier journalisten die het allemaal al wisten,
en de arme jongen en zijn hond Patrasche,
en de beroemde schilder,
en …. Pietje de Dood !

Aanbod voor het Basisonderwijs
in de Sint-Andrieskerk

Prijs: gratis
Gids: € 85,00 (max. 20 leerlingen)
Reservatie: 3 weken op voorhand via
info@topa.be
of +32 (0)3 227 14 34

Halloween, niet zo vies … in Sint-Andries

(5de en 6de leerjaar)

Drie in één …
31 oktober: komen jullie mee de boze geesten buitenkeren?
1 november: ben jij ook zo’n heilig boontje?
2 november: staat jouw naam geschreven in de palm van Zijn hand?
Hallo wie durft er op af te komen?

Volg de ster

(5de en 6de leerjaar)

Volg je mee de ster?
Kom je mee op visite bij het pasgeboren Jezuskind?
Misschien komen we net vóór de engelen en de herders en vóór  de 3 wijze Koningen.
Breng je een sterrenwens mee?

Aanbod voor het Middelbaar Onderwijs in de OLV-Kathedraal

Prijs: Humaniora Provincie Antwerpen, gratis; humaniora buiten provincie Antwerpen, € 4,00 of met schoolkaart (€ 250,00), voor de hele school voor een onbeperkt aantal leerlingen, onbeperkt aantal bezoeken, tijdens het hele schooljaar.
Gids: € 85,00  (max. 20 personen)
Reservatie: 3 weken op voorhand via info@dekathedraal.be of +32 (0)3 213 99 51

Kerk in dialoog

(4de – 6de jaar) – Duur: max. 1,5 uur

Een kathedraal staat nooit alleen. Zij is een levende kerk die midden in de samenleving staat. Met de jongeren gaan we op zoek naar de betekenis van de kathedraal in het leven van de christen vandaag, naar haar betekenis als bisschopskerk, als behoeder van cultureel erfgoed. Meer nog: we ontdekken samen hoe de kerk in dialoog treedt met de maatschappij en met andere religies en hoe ze haar boodschap van geloof, hoop en liefde uitdraagt.

Gotiek – Renaissance – Barok

(4de – 6de jaar) – Duur: max. 1,5 uur

De O.-L.-Vrouwekathedraal is een verrassende plek om te genieten van stijlen, vormen en kleuren. Waarom is het gotische gebouw zo licht en zo hoog? Waarom symmetrie in de renaissanceschilderkunst en levendige personages in de barok? Wanneer vinden we veel versiering en waar soberheid? We kijken, we proeven en we genieten samen van een groots en inspirerend religieus erfgoed.