Sint-Petruskapel op Linkeroever

Kapel van de Antwerpse Zeescouts

Op 8 mei 1966 vierden V.V.K.S. hun 50-jarig bestaan. Uiteraard stond die dag ook de 1ste Groep Zeescouts Georges De Hasque, genaamd naar haar stichter, in het goud. Om aan dit feit een blijvende herinnering te geven diende iets speciaals te worden gedaan.

Het moest een project worden in de geest van een „Herdenkingskapel” voor internationale scouting en samenhorigheid tussen de zeevarenden.

In eerste instantie werd er gedacht, samen met de Stad Antwerpen, aan het kerkje van Wilmarsdonk! De idee was om het volgens de traditionele ‘Bokrijk’-manier af te breken en op de zeescoutsbasis op de Linkeroever terug op te bouwen. Het stond immers te verkommeren te midden van de nieuwe haven en de heropbouw ervan elders zou voor het historische kerkgebouw een lange-termijn-oplossing betekenen. Omdat dit een gigantisch werk inhoudt en niet meer voor oud-scouts was weggelegd, werd hiervan vlug afgezien.

De architect J. Van Boxel, gekend voor kerkelijke projecten, werd aangesproken en deze tekende niet alleen een kapel in de vorm van een boot, maar ook op maat van wat de oud-scouts als vrijwillige gelegenheidsbouwvakkers aankonden.

Hoewel het bisdom weigerachtig stond tegenover het initiatief, werd de toelating toch verstrekt, maar vanuit de achterliggende idee dat de verwezenlijking ervan toch onmogelijk was. De bouwvergunningen vanwege IMALSO, Stad Antwerpen en Ministerie van Openbare werken baarden niet de minste zorgen, laat staan moeilijkheden en de volle medewerking van deze diensten werd dan ook verkregen. Eindelijk, na een jaar palaveren kon overgegaan worden tot het boren van de 25 palen waarop het bouwwerk zal rusten. ’t Was voor de oud-scouts een moeilijke opdracht, die wel enigszins onderschat werd. Daarom werd er al eens gebruik gemaakt van de mankracht der verkenners en voortrekkers uit de groep.

Naarmate dat de werken vorderen komt er langs verschillende kanten materiële hulp opdagen. En uitgerekend op het ogenblik dat er gedacht werd de werken te moeten stopzetten, daalde er als het ware een reddende engel neer om te helpen. Het is daarom dat de emblemen van de medewerkende firma’s op kunstvolle wijze in een zijwand werden verwerkt.

Vanzelfsprekend had het gemakkelijker geweest het ganse werk uit te besteden aan een vaste aannemer, maar de oud-zeescouts van de 1ste groep wensen alles zelf te verwezenlijken. Zij hebben zich moreel verplicht dit werk uit te voeren om hun dankbaarheid te tonen ten opzichte van hun stichter, Mr. Georges, voor al het mooie dat hij hen tijdens hun jeugd geschonken had. Zij beweren zelfs dat zij tijdens deze werkzaamheden iets terugvinden van hun ‘goeie ouwe tijd’.

Op 4 oktober 1965 werden de bouwwerken gestart en precies 4 jaar later op 18 oktober 1969 kon de kapel worden ingezegend door de toenmalige Abt van de trappistenabij van Westmalle. De herdenkingskapel Georges De Hasque werd toegewijd aan de heilige Petrus, als symbool van de wereldvriendschap tussen de zeevarende naties.

In oktober 2019 zal het 50-jarig bestaan van de kapel kunnen gevierd worden.

Scoutisme zonder franjes: ‘recht door zee’: de beste weg om God te vinden…
Intredelied: ‘Dank U, voor deze nieuwe morgen, dank U, voor deze nieuwe dag. Dank U, dat ik met al mijn zorgen, bij U komen mag.’
Eerst even sorry zeggen, aan Jezus, onze Opperscout: Omdat we Jezus te weinig als kompas hanteren in woord en gedachten, in doen en laten … Heer, ontferm U over ons …
Het kruis: het kompas voor wie niet op de klippen wil lopen …
Het kruis: een sterker boegbeeld is niet denkbaar …
Het Licht door je heen laten stralen …
In dankbare herinnering aan Georges De Hasque, stichter van de 1ste Groep Zeescouts, genaamd naar haar stichter.
Niet echt een kerkportaal en grandeur, maar toch haast elke zondag ‘open deur’…
De mis mag ook plezant zijn met het evangelieverhaal dat uitgebeeld wordt; hier de Drie Wijzen op bezoek bij Jezus, alias ‘Driekoningen’.
Jozef, Maria en het Jezuskind … tijdens de vlucht naar Egypte … om te ontsnappen aan de wrede machtsgeile koning Herodes.
Ja, als de Heer, … Ja, als de Heer, voor altijd komt, … voor altijd komt, Ja, als de Heer voor altijd komt, dan laat ook mij daarbij zijn, als de Heer voor altijd komt.’
Toch nog veel jong volk in Gods huis ….

Hoofdingang

Thonetlaan 165
2050 Antwerpen Linkeroever
Via de kaart hiernaast kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel