Kristus-Koningkerk – Beschrijving

Geschiedenis en beschrijving van deze kerk staat in dit pdf-document