De onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, een openbaring.

Hoe een monument de geschiedenis volgt

  ALGEMENE GESCHIEDENIS GESCHIEDENIS ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL
R

O

M

E

geboorte van Jezus te Bethlehem 4 v. Chr.
Jezus gekruisigd te Jeruzalem
de apostelen verspreiden Jezus’ boodschap
33
edict Milaan: godsdienstvrijheid christenen 313
M

I

D

D

E

L

E

E

U

W

E

N

Eligius, Amandus en Willibrord missioneren Antwerpen 7de eeuw Eerste kerkje gewijd aan Sint-Pieter en Paul
inval van de Noormannen 837 Hersteld kerkje toegewijd aan Sint-Michiel
Kruistocht van Godfried van Bouillon 1095-1099 (latere) legende van de Besnijdenisreliek
1e helft
11de eeuw
(pre-Romaanse) Onze-Lieve-Vrouwkapel
1124 Stichting Sint-Michielsabdij
Ca. 1130 Onze-Lieve-Vrouwkapel verheven tot kapittel- en parochiekerk
1275 Bouw van de Romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk
1289 Aanbouw van een gotische kapel
1352-1413 Bouw van het gotisch koor
1398 Jaarlijkse Grote Processie op zondag na 15 augustus
Ca. 1420 Fundering van de noordertoren
1422 Bovengrondse bouw noordertoren; ophoging kerkterrein
Ca. 1430 Fundering van de zuidertoren; ophoging kerkterrein
1455-1482 5de en 6de zijbeuk: Maria- en parochiekapel
1460 Bouw Onze-Lieve-Vrouwepand voor kunsthandel
1469 Inwijding parochiekapel
1478 Oprichting Gilde van Onze-Lieve-Vrouw Lof
1482-1487 Sloping Romaanse noordertoren
Bouw kapittelsacristie, kapittelbibliotheek kapelaanssacristie
Maximiliaan van Oostenrijk privilegieert Antwerpen 1488
N

I

E

U

W

E

 

T

I

J

D

Christoffel Columbus in Amerika 1492 Schip en zuiderdwarsbeuk voltooid
Handelsverdragen met Engeland 1496, 1502
1503 Bourgondisch en Engels glasraam in de magistraatskapel
Martin Luther afficheert zijn stellingen in Wittenberg 1517
1518-(1521) Noordertoren voltooid
1521 Eerste steenlegging Nieuwe Werck door keizer Karel V
1533 Brand in het schip
Restauratie schip: Nieuwe Werck stilgelegd
1534 Vieringkoepel
Concilie van Trente 1545-1563
1556 Kapittel van de Orde van het Gulden Vlies
oprichting Bisdom Antwerpen 1559 Verheffing tot kathedraal
Beeldenstorm 1566 Vernieling van het interieur
Calvinistisch Bewind in Antwerpen 1577-1585
katholieke eredienst ‘opgeschort’ 1581 Kerk opgeëist voor de calvinisten: ‘zuivering’ interieur
Farnese herovert Antwerpen voor het wettige gezag van Spanje 1585 Kerk opnieuw gewijd voor de katholieke eredienst
Na 1585 Herstel van de altaren, bestelling voor triptieken
1609-1621 Twaalfjarig Bestand
1609-1610 De Kruisoprichting (P.P. Rubens)
1611-1612 Epitaaf Jan Moretus met De Verrijzenis (P.P. Rubens)
1611-1614 De Kruisafneming (P.P. Rubens)
1613-1614 Overwelving middenbeuk
1625-1626 Hoofdaltaar: Maria-tenhemelopneming (P.P. Rubens)
1647 Vieringlantaarn: Maria-tenhemelopneming (Cornelis Schut)
Jozef II van Oostenrijk: verbod om te begraven in kerken en in stedelijke centra 1784
Jozef II van Oostenrijk: afschaffing van de broederschappen 1786 Nieuwe begraafplaatsen op Stuivenberg en Kiel
M

O

D

E

R

N

E

 

T

I

J

D

Franse Revolutie 1789
1791 Het ‘Groene Kerkhof’ ontruimd
Zuidelijke Nederlanden bezet en 1794 verkoop kerkzilver voor oorlogsbelasting en opeising Rubens’ schilderijen als oorlogsschatting voor het Louvre
geannexeerd door Frankrijk
antikatholieke wetgeving toegepast
1795
nationalisatie van kerken door de Fransen 1797 Kapittel afgeschaft
1797-1798 Afvoer van schilderijen naar École Centrale
Verkoop van meubilair
Afbraakplannen opgedragen aan Jan Blom
Mei 1800 Afbraakplannen gestaakt
concordaat Pius VII – Napoleon Bonaparte
o.m. afschaffing Bisdom Antwerpen
1801 Heropening als parochiekerk;
Verliest titel van ‘kathedraal’
Vanaf 1801 Aankoop van oud kerkmeubilair
Nederlands Bewind 1814-1830
nederlaag van Napoleon bij de Slag bij Waterloo 18/06/1815
1816
terugkeer geconfisqueerde schilderijen uit Parijs:
o.m. Kruisafneming en Kruisoprichting (P.P. Rubens)
1822-1824 Neoclassicistisch hoofdaltaar van Jan Blom
1824-1825 (neo-)barokke zijaltaren Maria- en Venerabelkapel
onafhankelijkheid van België 1830
2de helft
19de eeuw
Restauratie en herinrichting in neogotische stijl,
o.m. koorgestoelte, zijaltaren, glasramen
1887 Aankoop Onze-Lieve-Vrouwekapel Schoenmarkt
1891 Schijvenorgel
Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Nauwelijks beschadiging
Olympische Spelen in Antwerpen 1920 Openingstoespraken Olympische Spelen
1924 Altaar van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede
Tweede Wereldoorlog 1940-1945 Beperkte schade aan de glasramen aan de zuidkant
heroprichting Bisdom Antwerpen 1961 Opnieuw verheven tot kathedraal
1973-1983 Restauratiewerken interieur schip
1983-1993 Restauratiewerken interieur: dwarsbeuk en hoogkoor
Antwerpen ’93: culturele hoofdstad: 1993
1993-2014 Restauratie interieur: kooromgang
2009 Mgr. Bonny: 22ste bisschop van Antwerpen
2014 Binnentuin beschermd als waardevolle archeologische site