Sint-Amanduskerk

Antwerpen Sint-Amandus
Sint-Amanduskerk, Antwerpen

Neogotische kerk, gebouwd door Lode Baeckelmans tussen 1869 en 1874. Ze biedt een uitgelezen architectonisch concept, een combinatie van klassieke Fransgotische stijlkenmerken zoals toegepast door de 19de-eeuwse Franse architect Viollet-Leduc en elementen van de Vlaamse Scheldegotiek. Bijzondere aandacht verdienen de neogotische glasramen van Bethune, Didron en Stalins&Janssens en de 20ste-eeuwse ramen van E. Steyaert.

Hoofdingang

Sint Norbertusstraat 1
2060 Antwerpen

Via de kaart hiernaast kan u een reisweg bepalen in functie van uw vervoermiddel.
Ook VELO-Antwerpen is een optie: https://www.velo-antwerpen.be/