Het interieur van de St-Andrieskerk

Koor, georiënteerd naar de opkomende zon, symbool van Jezus’ Licht.

De Mariakapel, rechts van het kruis gevormd door het grondplan van de kerk.