Het Antwerpse dominicanenklooster, gravure, Jacob Harrewijn, 1718, in Bernardus De Jonghe, Belgium Dominicanum, 1719

Sleutel tot de Sint-Jacobskerk te Antwerpen.

Bibliografie

Bedevaart naar Compostella

 • Brekelmans, Ignaas, De Brabantse pelgrim, (Daja-Stichting), 1991 (2de druk)
 • Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostella, o.l.v. Van Herwaarden, J., s.l., 1985
 • Van Herwaarden, Jan, Opgelegde bedevaarten. (in de Nederlanden ca.1300-ca.1550), Amsterdam, 1978: 181-213, 505-524

Sint-Jacobsiconografie

 • Georges, A., Le pèlerinage à Compostelle en Belgique et dans le Nord de la France suivi d’une étude sur l’iconographie de saint Jacques en Belgique, Brussel, 1971
 • Santiago de Compostella. 1000 jaar Europese bedevaart, (ttst.cat.), Gent, 1985
 • Viaene, A., Vlaamse pelgrimstochten, Brugge, 1982

Sint-Jacobskerk: historie, architectuur, algemene beschrijving

 • Baisier, Claire, De documentaire waarde van Kerkinterieurs van de Antwerpse school in de Spaanse Tijd (1585-1713), (onuitgeg. dr.thesis) K.U.Leuven, 2008
 • Boni, Armand, Antwerpens roem. St.-Jacobskerk, Antwerpen, s.d . [ca. 1953]
 • Bouwen door de eeuwen heen stad Antwerpen, 3nb, Gent, 1979: XII: 474-476
 • Steenmeijer en W. Vlaanderen, Bouwhistorisch Onderzoek Sint-Jacobskerk Antwerpen, Antw., 1997
 • Génard, P., Graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, 1863
 • Gerrits, Theo, Parochiale en vermaarde collegiale Sint-Jacobskerk Antwerpen. Gids, Antw., 1967
 • Govaerts, Bart, Verkenningstocht in Sint-Jacobskerk te Antwerpen, Antw., 1977
 • Martindale, Andrew, Gothic art, London, 1967: 17-22; 24-26
 • Leurs, Stan, Geschiedenis der bouwkunst in Vlaanderen van de Xe tot het einde der XVIIIe eeuw, Antwerpen, 1946: 23-24
 • Van Lerius, Theodoor, Beschrijving der parochiale en voorheen vermaarde collegiale kerk van St Jacob te Antwerpen, Antwerpen, 1846
 • Winters, Mariette, Herfstconcert en Rubenswandeling St.-Jacobskerk 14 oktober 1977, Antw., 1977

i.v.m. Rubens’ grafkapel

 • De roem van Rubens (ttst.cat.), Antwerpen, 1977
 • Söding, Ulrich, Das Grabbild des Peter Paul Rubens in der Jacobskirche zu Antwerpen, (Studien zur Kunstgeschichte, b. 43, Hildesheim – Zürich, 1986
 • Van den Nieuwenhuizen, J., Data en feiten in verband met de grafkapel van Pieter Paul Rubens, in Sint-Jacobskerk Antwerpen. Pieter Paul Rubens 1640-1990, Antw., 1990
 • Van Herck, Jozef, De Rubenskapel in de Sint Jacobskerk te Antwerpen, Antw., 1927

i.v.m. kunstwerken

 • 750 jaar Abdij van Nazareth (ttst.cat.), Lier, 1986: 15-16, 196-201 (schilderijen G. de Crayer)
 • Bakelants, Ivo, De glasschilderkunst in België in de negentiende en twintigste eeuw, dl.A, Wommelgem, 1986: 43-45, dl.C, Deurne, 1992: 87-89
 • De Hasque, Maurice, Les Corsaires Barbaresques et les Images de la Confrérie de la Ste Trinité à Anvers, 1936
 • Dilis, Emile, L’ancien carillon et la vieille horloge de Saint-Jacques à Anvers, Antw., 1912
 • Dilis, Emilie, Geschiedenis van Venerabelkapel, hs., begin 20ste eeuw (bundel uitg. door Sauvanaud, J., 2004)
 • Govers, Frans, De polsslag van de tijd [260 jaar F. van Lanschot Bankiers], ‘s Hertogenbosch, 1997
 • Hooglied. De beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden vanaf de 13de eeuw (ttst.cat., Brussel), 1994: nrs. 146 en 148, p.247 (schilderijen G. de Crayer)
 • Jacobs, Victor, Uit het verleden der Antwerpsche Balie, Antw., 1905
 • Jacobs, Victor, Uit het verleden der Antwerpsche Balie. De confrerie van Sint-Ivo en haar jaarfeest, Antw., 1916
 • Kunstwerken uit de eeuw van Rubens in Antwerpse kerken en kloosters (ttst.cat.), Antw., 1977
 • Landuyt, Serge en Buonocore, Malvina, Het funerair oeuvre van Artus Quellinus de Jonge, in Monumenten en Landschappen, 20, 2001, nr.1: 6-14,27
 • Lissnijder, Jos en Van den Nieuwenhuizen, Jos, Rondom het Anneessens-orgel van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen; appendix: J. Van den Nieuwenhuizen, Het groot portaal van de kerk, Antw., 1984
 • Muller, Jeffrey, Institution and Framework: the New Chapter of Canons and its Choir Space in the St.Jacobs’s Church, Antwerp, in Sponsors of the Past. Flemish Art and Patronage 1550-1700, Turnhout, 2005: 117-134
 • Simons, Adam, Over ‘t Kasteel van Antwerpen, Utrecht, 1831: p.16-20 (grafmonument van Fr. de Velasco)
 • Tralbaut, Mark, De Antwerpse “Meester Constbeldthouwer” Michiel Van der Voort de Oude (1667-1737), Antw., 1950: 135-142, 162-171, 263-273, 358-361
 • Van den Nieuwenhuizen, Jos, Cistercienzerinnen in de Antwerpse Sint-Jacobskerk, in Kwintet, 18, 1994: 10-15 (schilderijen G. de Crayer)
 • Van Herck, Charles, Antwerpse gestoelten uit de baroktijd, in Jaarboek Kon. Oudh. Kring van Antw., 27: 27-29
 • Vereeck, Hugo, Sint-Jacob binnen de muren, in Antwerpse tydinghen, jg.23, 2002, nr.4: 141-146
 • Vereeck, Hugo, Het trouwkoor van de Sint-Jacobskerk, in Antwerpse tydinghen, jg.25, 2004, nr.4: 139-140

Vinck, Johan, Glasramen van Capronnier, (eindwerk stadgids Antw.), 2004