Sleutel tot de Sint-Jacobskerk te Antwerpen.

Grondplan met legende

A Koor en hoogkoor met het hoofdaltaar van Sint-Jacobus
B Mariakapel
C Sacraments- of Venerabelkapel
D Heilig Kruiskapel
E Sint-Christoffelkapel  (Turfdragers)
F Sint-Dymfnakapel  (familie Rockox)
G Sint-Jozef- en Driekoningenkapel (Houtzagers)
H Kapel van de Zoete Naam Jezus (graf van Lantschot)
I Sint-Gertrudiskapel  (Gelovige Zielen)
J Uurwerkmuseum (sinds 1984) met aanpalende Damengang
K Doopkapel
K2 (voormalige) Sint-Joriskapel (tot 1581?),

(voormalige) Doopkapel (tot 1804)

Sint-Rochus panelen

L Kapel van O.-L.-Vrouw-Presentatie (Zijde- en Halfzijdewerkers) (tot 1797)

Sint-Joriskapel (sinds 1867)

M Sint-Antoniuskapel
N Sint-Rochuskapel
O Sint-Jobkapel (Speellieden)
P Sint-Annakapel
Q Sint-Janskapel
R Kapel van de Heilige Drievuldigheid (Vrijkoop van Christene Slaven)

met aanpalende schatkamer

S Sint-Ivokapel (Rechtsgeleerden)
T Verrijzeniskapel (families Vincque en Le Candèle)
U O.-L.-Vrouwkapel (familie Rubens)
V Sint-Carolus Borromeuskapel (familie Carenna)
W Sint-Pieter- en Pauwelkapel (familie Bollaert)
X Kapel van O.-L.-Vrouw-Visitatie (familie Lopez-Franco)
Y Vieringaltaar
Z Trouwkapel