Sint-Paulus, de Antwerpse dominicanenkerk, een openbaring.

Grondplan en legende

A. Hoogkoor met hoofdaltaar van Sint-Paulus
B. Koor met koorgestoelte
   
C. Toren
D. Schatkamer
   
E. Hal
F. Sacristie
G. Trap naar het dormitorium
H. Weekkapel 
   
I. Heilig-Sacramentsaltaar
J. Heilig-Kruisaltaar (kapel tegen het zuidtransept)
   
K. Mariakapel
   
L. Vieringaltaar
   
M. Preekstoel
N. Groot orgel en zangtribune
   
O. Kloosterpand
P. Kruisweg
   
Q. Balie
R. Gang naar Veemarkt
S. Calvarietuin