NACHT VAN DE KERKEN

Antwerpen

zaterdag 13 augustus 2016      19.00-23.00 u.

 

St.-Walburgis
Zuid
Volkstraat 41, A.-2000

 Maria Ster der Zee

 

Tussen de reeks historische kerken van Antwerpen neemt de Walburgiskerk een aparte plaats in. Ze is historisch belangrijk, omdat ze aansluit bij de vernieuwingsbeweging van de moderne architectuur en van het katholiek réveil in de jaren 20 en 30 van vorige eeuw. Een aantal Antwerpse kunstenaars van de Pelgrim-beweging ( 1924-1931) hebben getracht om het “eenheidsprincipe “, dat pas na de barok werd verbroken, te herstellen. In dit ‘Gesamtkunstwerk’ dienen alle kunstvormen, glasraam-, beeldhouw- en schilderkunst, de architectuur van het gebouw. Architect Flor Van Reeth werkte samen met glazenier Eugeen Yoors, met architect-metaalkunstenaar Rie Haan en met beeldhouwer Simon Goossens.

 

Tijdens de Nacht van de Kerken hebben we een speciale aandacht voor de Mariabeelden in onze kerk. Het Maria-altaar is tevens het altaar van het Ziekenapostolaat dat in de parochie actief is. Op het bas-reliëf in verzilverd koper toont Maria, half afgewend maar heel opvallend, het Jezuskind op haar linkerarm frontaal aan de gelovigen. Zij heeft de ogen gesloten ten teken van ‘verinnerlijking’.

Op het 8,70 m lange drieluikraam ’Ster der Zee’ (1938) rijst Maria op uit de golven. Ze is gekleed in een kobaltblauw gewaad met streng neervallende verticale plooien en met breed uitwaaierende mantel.

In tegenstelling tot de zee waarop zeilboten de speelbal van de golven zijn staat ze als een de rots in de branding. Maria en het kind zijn ontdaan van elke sentimentaliteit. De nadruk ligt op de betekenis: ze houdt het Jezuskind voor zich op de gestrekte linkerhand en toont het nadrukkelijk aan de gelovigen. Hierdoor wijst ze duidelijk de weg naar Christus en stelt zichzelf op het tweede plan. Dit liturgisch concept vinden we ook bij andere kunstwerken in de Sint-Walburgiskerk terug. Op het linkerraam vliegen 3 meeuwen onder een gouden ster, de symbolische voorstelling van ‘Maria ster der zee’. De hele voorstelling refereert ook naar de H. Walburga die volgens de legende over de woelige zee Antwerpen bereikte.

 

Sinds 2013 wordt de St.-Walburgiskerk ook door de Afrikaanse Franssprekende Christengemeenschap van Antwerpen gebruikt.

Toegang gratis. Iedereen van harte welkom.

De ‘Nacht van de Antwerpse Kerken’ is een initiatief van vzw Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA) www.topa.be info@topa.be

Een stadsplan met de kerken en beelden is beschikbaar in elke kerk.

  • Alle kerken zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

In elke kerk wordt u door gidsen verwelkomd.