6de NACHT VAN DE KERKEN in Antwerpen
zaterdag 12 augustus 2017 van 19 tot 23 u.

SINT-FRANCISCUSKERK

Cluster Merksem

Naar goede traditie verwelkomen we de bezoekers in onze vrij unieke kerk: een neo-vroeggotisch totaalconcept van de hand van architect Henri Blomme (1894-1896). Over het gebouw en het interieur verneemt u alles op de Nacht van de kerken. Diverse kunstvoorwerpen, kandelaars, processievaandels, het O.-L.-Vrouwprocessiebeeld zullen in de kerk opgesteld zijn.

Naar het thema ‘Orgel en muziek’ verwijzen tal van kunstwerken. Uiteraard het orgel zelf, een  Stevensorgel uit 1934 dat bespeeld zal worden door Frans Moens, organist van de kerk. Dit volledig pneumatisch orgel met zijn speciale klank en mogelijkheden is vrij zeldzaam. Binnen het neogotisch interieur met originele houten gewelven die voor een prachtige akoestiek zorgen, komt de klank van dit orgel uitermate tot zijn recht. We belichten ook de ontstaansgeschiedenis, de aankoop, de nooit gerealiseerde plannen voor andere orgels. In de mate van het mogelijke kan in groepjes het hoogzaal bezocht worden om zo orgel en organist eens vanuit een ander perspectief te bekijken én om eveneens een uniek zicht in de kerk te hebben.

Het Sint-Franciscus Kerkkoor stelt zich ook op diverse manieren voor. Het koor heeft een lange traditie in de kerk en voor de erediensten het ganse jaar door.

We ontdekken met u tal van elementen binnen het kerkgebouw die naar ‘muziek’ verwijzen:

  • de bijzonder waardevolle glasramen met o.a. Sint-Cecilia, Koning David en zingende engelen;
  • ook de klokken. En wie kent het koorklokje dat mogelijk het oudste object in ons kerkinterieur is?
  • en laatst maar zeker niet het minst: onze patroonheilige de H. Franciscus van Assisi en zijn onvolprezen Zonnelied. Dit lied zal op diverse manieren zichtbaar zijn in de kerk.

              

Programma

19.00 u.: verwelkoming met klokkengelui.

Doorlopend:

  • Orgelmuziek door organist Frans Moens op het Stevensorgel.
  • Koorzang door het Sint-Franciscus kerkkoor.
  • Rondleidingen met informatie over de kerk, haar bijzondere glasramen en kunstvoorwerpen.
  • Geregeld bezoek in kleine groepjes aan het hoogzaal en het Stevensorgel.

meer informatie over de Sint-Franciscus van Assisikerk op deze pagina binnen de TOPA-website

 

Praktisch

Adres: Bredabaan 549, 2170 Merksem é

Trein → NMBS Antwerpen Centraal + premetro 2, 3 (Merksem, Oude Barreel)
Tram → De Lijn 2, 3 (Oude Barreel)
Bus: 600, 601, 602, 605, 610, 620, 621, 629, 648, 650, 658, 670, 778
Fietsstation → VELO-Antwerpen Velo 216 Zwembad Merksem

 

Het Stevensorgel van de Sint-Franciscuskerk-Merksem (ca. 1934)

Gebouwd door de firma Jos Stevens

Technische gegevens

Manuaal I 7
Manuaal II (in zwelkast) 9
Pedaal 4
Totaal aantal stemmen 20
Manuaalomvang C-g”’
Pedaalomvang C-f’
Toetstractuur Pneumatisch
Registertractuur Pneumatisch
Windlade(n) Kegellade

Dispositie
Manuaal I: Bourdon 16′, Monter 8′, Bourdon Harmonique 8′, Salicional 8′, Prestant 4′, Fournituur, Trompette 8′.
Manuaal II (in zwelkast): Diapason 8′, Flute Harmonique 8′, Viola di Gamba 8′, Voix Céleste 8′, Fluit 4′, Nazard 2 2/3′, Doublette 2′, Trompette Harmonique 8′, Basson-Hautbois 8′.
Pedaal: Sousbasse 16′, Octave Basse 8′, Basse 8′, Fluit 4′.
Koppelingen: Manuaal I – Manuaal II, Manuaal I – Manuaal II 16′, Manuaal I – Manuaal II 4′, Pedaal – Manuaal I, Pedaal – Manuaal II, Manuaal I – Manuaal I 16′, Manuaal II – Manuaal II 16′, Manuaal I – Manuaal I 4′, Manuaal II – Manuaal II 4′.
Speelhulpen: Tremolo, 1 vrije combinatie, 3 vaste combinaties.

(bron technische gegevens: orgbase.nl; inv.nr. 2048331; gegevens 1983)