8ste NACHT VAN DE KERKEN in Antwerpen
zaterdag 10 augustus 2019 van 18:00 tot 23:00.

SINT-WILLIBRORDUS – Berchem

Zurenborg & Berchem

Duizend jaar geschiedenis.

De ‘Oude Kerk’ van Berchem herbergt tal van prachtige kunstvoorwerpen die getuigen van de roemruchte geschiedenis van Berchem en van de kerk zelf. Zo staan op het gotische koor naast het barokke koorgestoelte uit 1660 ook het prachtige monument ter herinnering aan Marie-Anne van Berchem (1663) en 19de-eeuwse epitafen van bekende Berchemnaren. De preekstoel met zijn imposant Willibrordusbeeld (1719) en de biechtstoelen getuigen van groot vakmanschap zowel deze uit de barokperiode als uit de 19de eeuw. En … dank zij de restauraties van de hoge 19de-eeuwse kleurglasramen in de jongste jaren baadt de kerk opnieuw in helder kleurrijk licht.

Binnen de sfeervol verlichte kerk hebben we onder meer aandacht voor enkele broederschapslijsten en bijzonder voor de eikenhouten lijst van Theophile Roucourt. Deze pastoor-deken wordt op het koor herdacht met het mooie reliëfbeeld dat A. Strijtmans in 1919 beeldhouwde naar aanleiding van Roucourts diamanten (60 jaar!) priesterjubileum.

Een aantal mooie zilveren cultusvoorwerpen halen we uit de kast en in de kerk stellen we niet minder dan elf processievaandels op waaronder dit van de H. Polonia, de patroonheilige van de tandartsen, waarvan ook een beeld de kerk siert. Wat je (voorlopig) niet kan zien maar waarover men je alles kan vertellen is het uitzonderlijke middeleeuwse handgeschreven missaal dat in het bezit is van de kerk. Het is één van de oudste van de Lage Landen, waarschijnlijk uit ca. 1200.

En geniet voor je de tocht verder zet van de majestueuze eeuwenoude koperbeuk (Fagus silvatica var. Purpurea; 18de eeuw!) voor de kerk. Deze uitzonderlijke boom is sinds 1949 als landschap geklasseerd.

Tip: van hieruit ben je op tien minuten in de Sint-Norbertuskerk waar je in een muzikaal kader een verfrissend beeld krijgt van de architecturale details verbonden met de wijk Zurenborg. Op de Dageraadplaats is het ook lekker toeven.

(Bus 21 richting Antwerpen Quellinstraat, afstappen halte Draakplaats, of bus 32 richting Antwerpen, afstappen halte Zurenborg)

Programma

Doorlopend van 18.00 u tot 23.00 u:

  • Informatie over de duizend jarige geschiedenis van de kerk, de talrijke kunstvoorwerpen en de bijzondere traditie van de jaarlijkse kerstallententoonstelling.
  • Vrij bezoek aan de kerk.

Praktisch:

Sint-Willibrorduskerk Berchem 

Adres: Heilig Hartstraat 11, 2600 Berchem
Trein
 → NMBS
Antwerpen Centraal + tram 15 (richting Mortsel)
Antwerpen-Berchem + bus 21 (richting Neerland) of bus 32 (richting Edegem)
Tram → De Lijn 7, 15 (Sint-Willibrordus)
Bus: 21, 32, 38 (Sint-Wllibrordus)
Fieststation → VELO-Antwerpen Velo 103 Oude Kerk Berchem

meer informatie over deze kerk op deze pagina binnen de TOPA-website