8ste NACHT VAN DE KERKEN in Antwerpen
zaterdag 10 augustus 2019 van 18:00 tot 23:00.

SINT-CAROLUS BORROMEUSKERK

Centrum & Linker-Oever

Met unieke schilderijwissel, bezoek aan de sacristie én stukken uit de kantkamer.

Sinds de tijd van de Contrareformatie (17de eeuw) beijveren de jezuïeten zich om het katholiek geloof te bevorderen via onderwijs en prediking. Ze hanteren daarvoor niet alleen het geschreven of gesproken woord maar ook het verbeelde woord: de schilder- en beeldhouwkunst. Het eerste wat vandaag nog steeds opvalt bij het binnenkomen van een barokke jezuïetenkerk is het reusachtige hoofdaltaar met een altaarschilderij van maar eventjes 5,35m op 4m!

Om de aandacht van de gelovigen bij de liturgische tijd van het jaar te houden wisselden de jezuïeten minstens viermaal per jaar dit enorme schilderij. En inventief als ze waren, bedachten ze een uniek katrolsysteem waarbij de schilderijen op doek uit en in een reservebak achter het altaar opgetrokken en neergehaald konden worden.

Van de oorspronkelijke vier werken zijn er nog twee aanwezig nl. De Kruisoprichting door Gerard Zegers en De kroning van Maria door Cornelis Schut. Twee werken van Rubens: Sint-Ignatius en Sint-Franciscus Xaverius zijn na de opheffing van de orde in 1773 naar Wenen verhuisd, waar ze nu te bewonderen zijn in het Kunsthistorisches Museum. Midden 19de eeuw werd een derde werk toegevoegd: Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel door Gustaaf Wappers.

Nu worden de schilderijen nog drie keer per jaar gewisseld. Op Aswoensdag komt De Kruisoprichting tevoorschijn, op Paasmaandag O.-L.-Vrouw van de Karmel. En vanaf midden augustus wordt De kroning van Maria getoond. Deze laatste wissel gebeurt dit jaar op 10 augustus ter gelegenheid van de 8ste ‘Nacht van de Antwerpse kerken’.

Voor en tijdens de schilderijenwissel vertellen we alles over dit unieke gebeuren. Nadien laten TOPA-gidsen je kennis maken met de barokkunstwerken die de kerk in ruime mate bezit en kan je exclusief een bezoek brengen aan de grootse sacristie en de crypte. Op de gaanderijen tonen we ook mooie stukken kantwerk: heel aparte verborgen pareltjes uit de vermaarde kantkamer van de kerk.

Tip: geniet nog even van de intieme sfeer en de muziek in de ‘Keizerskapel’ of in de Sint-Catharinakerk van het Begijnhof. Op wandelafstand.

Programma

Schilderijwissel

  • 19.45 u.: inleiding.
  • 20.00 u.: neerlaten schilderij O.-L.-Vrouw van de Karmel (Gustaaf Wappers) gevolgd door een muzikaal intermezzo.
  • 20.30 u.: ophalen schilderij De kroning van Maria (Cornelis Schut).

Rondleidingen

  • Na de schilderijwissel bieden TOPA-gidsen rondleidingen aan met een exclusief bezoek aan de indrukwekkende sacristie en aan de crypte.

Kanttentoonstelling op de gaanderijen tussen 19.00 u. tot 22.00 u.

Doorlopend van 18.00 u. tot 23.00 u.

  • vrij bezoek aan de kerk
  • barokmuziek
  • welkomsttekstjes beschikbaar in vijf talen.

Praktisch

Sint-Carolus Borromeuskerk

Adres: Hendrik Conscienceplein, A.-2000 

Trein → NMBS Antwerpen Centraal

+ premetro 3, 5, 9, 15 (richting Linkeroever) of tram 11, 12, 24 (richting Melkmarkt)

Tram → De Lijn  11, 12, 24 (Melkmarkt of Sint-Katelijne), 7 (Keizerstraat),

3, 5, 9, 15 (premetro Meir)

Bus 22, 180, 181, 182, 183 (Groenplaats), 34, 291 (Suikerrui/Steenplein)

Fietsstation → VELO-Antwerpen Velo 56 – Minderbroedersrui 

meer informatie over deze kerk op deze pagina binnen de TOPA-website