8ste NACHT VAN DE KERKEN in Antwerpen
zaterdag 10 augustus 2019 van 18:00 tot 23:00.

SINT-LAMBERTUSKERK

Ekeren

‘Verborgen’ schatten uit Wilmarsdonk.

De Sint-Lambertuskerk op de aloude Sint-Jakobsroute naar Compostella, de via Brabantica, is een redelijk sobere kerk die je wel zal kunnen bekoren met haar opmerkelijke kunstwerken uit de baroktijd. Het Forceville-orgel uit 1713 is nog volledig intact en in de opvallend mooie orgelkas heeft de Antwerpse beeldhouwer Jan Claudius de Cock tussen speelse engeltjes tal van instrumenten gebeiteld zoals de lier, de schalmei, de hoorn, de trompet, een viool en een traverso. En bovenaan steekt een engel triomfantelijk de trompet. Een ontdekking waard.

 De kerk heeft een bewogen geschiedenis met de brand van 1683 als dieptepunt, waarbij haast het ganse 15de-eeuwse gotische gebouw verwoest werd. Enkel het huidige bakstenen gotische koor en de torenbasis dateren nog uit de 15de eeuw.

Maar de kerk huisvest nu enkele merkwaardige relicten uit de verdwenen kerk van het voormalige polderdorp Wilmarsdonk dat in de jaren 1960 voor de havenuitbreiding van Antwerpen moest wijken. Van deze kerk rest enkel nog de 15de-eeuwse gotische toren te midden van de containerhaven. In feite is de Ekerse buurparochie Sint-Laurentius (Schoonbroek) de volwaardige erfgenaam van kerkelijk Wilmarsdonk, maar vermits die in haar noodkapel in 1966 geen plaats kon bieden aan monumentale kunstwerken, lag het voor de hand om de dorpskerk van Ekeren ook te bedenken. Zo werd toen het oude barokke koorgestoelte vervangen door de classicistische koorbanken van Wilmarsdonk. Enkele panelen die naast een biechtstoel als wandbekleding zijn aangebracht komen eveneens uit dit koorgestoelte.

De twee medaillons met de Heiligen Petrus en Marcus zijn echter nog een onderdeel van de vroegere koorbanken van de kerk zelf gebeeldhouwd door Artus II Quellinus. Twee gerestaureerde delen van dit koorgestoelte staan achteraan in de kerk onder het doksaal.

En juist dankzij de vervanging van het oude gestoelte van Ekeren in 1966 door het recentere van Wilmarsdonk kwam het oudste kunstwerk van de kerk vrij: het tabernakel dat ingewerkt is in de noordelijke koormuur, maar lange tijd verborgen was achter het vroegere koorgestoelte.

Ooit hing een Laatste avondmaal van Cornelis Schut, leerling van Peter Paul Rubens, in de kerk. Spijtig genoeg is het verdwenen zonder spoor. Het huidige schilderij in de noorderdwarsbeuk met hetzelfde thema is ook een erfenis van Wilmarsdonk.

TIP: maak er vanavond een Ekerse trip van. Enkele straten verder kan je op ontdekking naar de oude polderkerk van Wilmarsdonk maar wel in de moderne Sint-Laurentiuskerk.

Programma

  • Na de zaterdagavond eucharistieviering (17.30 u.) gaan de deuren voor het publiek open om 19.00 u. We starten onmiddellijk om 19.00 u. met de eerste rondleiding.
  • 19 u., 20 u., 21 u., 22 u.: gegidste rondleidingen van telkens drie kwartier

Doorlopend van 19.00 u. tot 23.00 u.

  • vrij bezoek aan de kerk
  • brochures over de kerk zijn beschikbaar

Praktisch

Sint-Lambertuskerk

Adres: Markt, 2180 Ekeren   

Trein → NMBS Station Ekeren + bus 730 (richting Antwerpen)

Bus: 770, 771 Rooseveltplaats perron 21, 23; bus 33 Hoboken-Ekeren;

bus 730. Halte Ekeren markt.

meer informatie over deze kerk op deze pagina binnen de TOPA-website