DE VOORDRACHTEN VAN TOPA 

2019-2020

Getrouw aan zijn eigen missie wil TOPA graag het Antwerps kerkelijk erfgoed ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek, o.m. door voordrachten, zowel voor een gespecialiseerd als voor een breed publiek.

1.  VOORDRACHTEN N.A.V. PUBLIEKE EVENEMENTEN

Een van de gesmaakte voordrachten ter gelegenheid van een Open Monumentendag

Jaarlijkse manifestaties zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, Nacht van de Musea, Open Kerkendag en Nacht van de Kerken genieten de status van opendeurdag. Net als officiële jubileumvieringen vormen zij steeds een dankbare aanleiding om soms ook verrassende themas uit te diepen. Wanneer het thema verband houdt met kerkelijk erfgoed, wil TOPA zich inspannen om een inleidende voordracht te houden, allereerst voor wie op een of andere wijze bij deze culturele evenementen betrokken is als organisator, gids, onthaalpersoon, toezichter.

Met deze voordrachten willen we het betreffende thema in een ruime cultuurhistorische en ook bredere Antwerpse horizon ontvouwen. Enerzijds willen we hiermee tegemoetkomen aan al wie bij zo’n evenement de bezoekers te woord wil staan. Tegelijkertijd willen we enige vertroosting aanbieden aan de vaste medewerkers die bij zo’n evenement op hun vertrouwde site blijven en daardoor – voor de zoveelste maal – verhinderd zijn om eens over het muurtje bij de buren te gaan kijken.

2.  DE MAANDELIJKSE VOORDRACHTEN VOOR DE MEDEWERKERS VAN ANTWERPSE KERKEN

Een voordracht tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de TOPA-gidsen

Daarnaast zijn er de maandelijkse bijeenkomsten van de TOPA-gidsen voor de uitbouw van de eigen werking en spiritualiteit waar ook een voordracht bij hoort die op een of andere manier het verhaal van onze monumentale kerken raakt. Wie betrokken is bij het reilen en zeilen van de Antwerpse kerken en interesse heeft in de rijke cultuurgeschiedenis ervan kan hierbij aansluiten. In de regel heeft deze plaats de laatste maandag van de maand om 19.30u. Telkens de kans zich voordoet zullen naast de TOPA-gidsen ook de medewerkers van de kerken hiervoor via @ uitgenodigd worden, met specifieke vermelding van het thema, de datum en het tijdstip.

De voordrachten gepland in het WERKJAAR 2019-2020
(voor medewerkers van de kerken)

2019

Maandag 21 oktober, in Why Waai (Waaistraat)
          Het Vagevuur in de kunst, bijzonder te Antwerpen (Rudi Mannaerts)

Maandag 25 november, in Why Waai (Waaistraat)
          Rubens: geniale meester copypaster (Fred Vanderpoorten)

Maandag 16 december, in Why Waai

De voordracht in december houdt traditioneel verband met het kerstgebeuren. Ditmaal focussen we op de tijdsaanduiding van het Bijbelse kerstverhaal “In die dagen, ten tijde van keizer Augustus…”. Hoe Romeins was Antwerpen in het geboortejaar van Jezus? En wat liet het Romeinse keizerrijk als erfenis na in Antwerpen, archeologisch? Maar de voornaamste aandacht gaat naar de culturele bagage van de Romeinen in ons collectief bewustzijn, gaande van het keizerschap, mythologische personificaties, kunststijlen als de renaissance en het neoclassicisme, cijfers en openbare opschriften, heldenverhalen, laurierkransen en triomfbogen. Ook al spreekt niet iedereen even vlot Latijn als Antwerpens Burgemeester, wie geprikkeld is door de taal en de cultuur van Rome, heeft aan deze voordracht een aardige kluif aan wetenswaardigheden.

We zetten deze kerstthematiek in met een bezinnend bezoek aan de kerststal in de kerk, die dit jaar een bijzonder eigentijds accenten vertoont. Misschien merkt ook u al heel gauw op waarom hij de smerigste kerststal is van heel Antwerpen? Omdat hij ook de ‘vurigste’ is zingen we Rorate caeli (Dauwt, hemelen, dauwt – laat de Redder als levenwekkende regen neerdalen).

Gezien het naderende kerstfeest sluiten we deze bijeenkomst naar ‘aloude traditie’ af met een gezellig samenzijn in de stemmige kelder Exspecto. Om ons nog meer in stemming te brengen wordt een passende warme drank geserveerd naar keuze.

En ongeacht de windrichting waarin u huiswaarts keert, bij wijze van groet blijft de kerstster op de toren u nog even nastaren…

Maandag 27 januari, 19u – 21.15u, in Why Waai
Kerk-, kunst- en stadsgeschiedenis. Deel 3: midden 18de – midden 19de eeuw:
          Hoe door de Verlichting de laatste het licht uitdeed,
          hoe door het Concordaat het licht terug aangaat. (RM)

Maandag 24 februari, 19u – 21.15u, in Why Waai
Kerk-, kunst- en stadsgeschiedenis. Deel 4: midden 18de – midden 20ste eeuw
          Een netwerk, territoriaal en sociaal: nieuwe parochies en verzuiling (RM)

voor wie 16 dec. gemist heeft:  Maandag 23 maart, 19u – 21.15u, in Why Waai (Waaistraat)
          Het a-b-c van de christelijke iconografie (algemene symboliek) (RM)

Maandag 30 maart, 19u – 21.15u, in Why Waai
          Het 1-2-3 van de christelijke iconografie (specifiek christelijk- katholieke beeldtaal) (RM)

Maandag 27 april, 19u – 21.15u, in Why Waai
          Aspecten van het Geestelijk leven in de landdekenij Antwerpen 1610-1650 (Kristin De Raeymaecker, historica)

Maandag 25 mei, 19u – 21u, in Why Waai
          (onder voorbehoud) Islamieten op kerkbezoek. Hoe hen onthalen? (??)

Maandag 22 juni, 19u – 21u, in Why Waai
          Houttechnieken bij restauratie (Charles Indekeu, prof. em. Antwerpse Academie)

 

3.  DE VOORDRACHTEN TIJDENS DE LESSENREEKS VAN DE BASISCURSUS

Op elke avond van de 15-delige lessenreeks komt een afgelijnd onderwerp aan bod. Wie niet voor de volledige lessenreeks van deze BASISCURSUS KERKGIDS is ingeschreven, kan al naargelang de eigen interesse bij een of meerdere avondlessen aansluiten (zo het aantal ingeschrevenen dit toelaat). Er wordt dan wel een bijdrage van 10 euro per avond gevraagd.

Voor verdere info: zie BASISCURSUS KERKGIDS.

Voordracht in de kerk van Herentals

Wenst u bij u ter plaatse een thematische voordracht over een kunst- of cultuurhistorisch onderwerp dat verband houdt met het kerkelijk erfgoed? Of wenst u een voordracht om het onthaal en de gidsenwerking bij u te inspireren of te ondersteunen? Contacteer ons via info@topa.be